_25.06

_DISCOSIZER

Anthony Rother

Dopplereffekt

Gab.Gato

Psycho_Mind_Transmission

DISCOSIZER
25.06.2022

Anthony Rother (Hybrid Electro Set)
Dopplereffekt
Gab.Gato
Psycho_Mind_Transmission

18:00 / 00:00
Cascina Cappuccina
Via G. Verdi, Melegnano MI

BUY ONLINE TICKET HERE

Limited capacity
ONLY 400 TICKETS

info@discosizer.com